Turistička zajednica grada Varaždina objavila je poziv za dodjelu potpora za organizaciju događanja koja nadopunjuju turističku ponudu grada Varaždina te stvaraju dodatni turistički promet.

Kako bi se olakšala organizacija i razvoj kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih događanja u gradu Varaždinu, Turistička zajednica grada Varaždina objavila je poziv za dodjelu potpora. Riječ je o bespovratnim sredstvima namijenjenim za troškove neposredne organizacije događanja koja nadopunjuju turističku ponudu grada Varaždina te stvaraju  turistički promet.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove i udruge. Potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje:

Rok za predaju dokumentacije je petak 24. veljače 2017. godine.

Na temelju pristiglih prijava stručno Povjerenstvo Turističke zajednica grada Varaždina će odabrati događanja koja unapređuju i razvijaju turističku ponudu grada te stvaraju prepoznatljivu sliku Varaždina kao kulturnoturističkog središta regije. Poziv za kandidiranje događanja prilika je za usklađeno stvaranje dodane vrijednost varaždinskog turističkog proizvoda, a time i razvoja grada Varaždina.