POZIV NA DOSTAVU PONUDE U POSTUPKU NABAVE OPREME ZA LEDENI PARK – NAJAM, MONTAŽA, DEMONTAŽA, ODRŽAVANJE TE DODATNA OPREMA

Turistička zajednica grada Varaždina dana 13. listopada 2017.  pokrenula je postupak nabave za  LEDENI PARK –  najam opreme, montaža, demontaža, održavanje i dodatna oprema.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu ponude do 23. listopada 2017. godine.

Natječajnu dokumentaciju možete skinuti ovdje.