Turistička zajednica grada Varaždina kao organizator Adventa u Varaždinu 2017. godine, dana 26. listopada 2017. godine raspisuje Natječaj za odabir suorganizatora programa na Kapucinskom trgu na događanju Advent u Varaždinu 2017.

Rok za zaprimanje ponude je 03. studeni 2017. godine.

Originalnu ponudu – popunjen obrazac ponude i popratnu dokumentaciju – treba dostaviti najkasnije 03. studenog 2017. godine do 12.00 sati osobno u Turističku zajednicu grada Varaždina – Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin. Radno vrijeme Turističke zajednice je radnim danom od 8.00  do 16.00 sati i subotom od 10.00 do 13.00 sati.

Tekst natječaja i obrazac ponude dostupni su ovdje: natječaj i obrazac ponude.