Varaždin je 2015. godine posjetilo 12% više gostiju koji su realizirali 8% više noćenja nego 2014. godine pa ga je Udruga neovisnih putničkih agencija Hrvatske odabrala za održavanje seminara pod nazivom Kulturni, edukativni i urbani turizam u funkciji razvoja destinacija i destinacijskih menadžment agencija.

Turistička je zajednica grada Varaždina u suradnji s Udrugom neovisnih putničkih agencija Hrvatske 20. siječnja organizirala seminar pod nazivom Kulturni, edukativni i urbani turizam u funkciji razvoja destinacija i destinacijskih menadžment agencija. Na seminaru su obrađene teme kao što su promocija kretivnog i urbanog turizma u Hrvatskoj, problemi destinacijskih menadžment agencija u razvoju urbanog turzma te mladi i međunarodni edukativni turizam.

Voditelj projekata u Turističkoj zajednici grada Varaždina Damir Levak prisutnima je prezentirao projekt pod nazivom  Festival multimedije MOP Špancirfest koji će, a kao nadogradnja postojećeg festivala multimedije, TZGV i Udruga MOP u svibnju organizirati na različitim lokacijama u varaždinskoj povijesnoj jezgri.

Kao predavači na seminaru su sudjelovali i Bosiljko Domazet iz Ministarstva turizma, Milo Sršen iz Hrvatske turističke zajednice, profesorica na Libertas poslovnoj školi mr.sc. Ksenija Keča te predstavnici Udruge neovisnih putničkih agencija Tomislav Klarić i Vlasta Klarić.

Najnovija svjetska istraživanja pokazuju rast urbanog turizma u svijetu u periodu od 2007. do 2014 za 82%, a jednako tako i rast međunarodnog turizma mladih. Istovremeno urbani turizam čini više od 22% ukupnog volumena svjetskog turizma, a  svjetska turistička organizacija navodi urbani turizam kao ključni faktor razvoja gradova. Hrvatski gradovi u tom kontekstu traže svoje mjesto i vidljivost, posebice oni s bogatom baštinom. Podaci DZS-a  pokazuju značajniji rast u segmentubroja posjetitelja urbanog turizma Hrvatskoj tek od 2014. godini i to u prosjeku 12%, a najviše u tijeku vrhunca sezone.

Varaždin, čija je turistička ponuda kreirana većim dijelom od proizvoda urbanog turizma, već tri godine uzastopce bilježi porast turističkog prometa. Varaždin je 2015. godine posjetilo 12% više gostiju koji su realizirali 8% više noćenja nego 2014. godine.