Nakon instalacije Varaždinsko zelje, u sklopu projekta Umjetnost na ulici postavljena i druga instalacija na temu gastronomije

VARAŽDIN –  U sklopu projekta Umjetnost na ulici, koji je Turistička zajednica grada Varaždina pokrenula s ciljem stvaranja nove atraktivnosti u povijesnoj jezgri grada Varaždina kroz poticanje umjetničke produkcije i kreative te podizanja konkurentnosti turističkog proizvoda grada, u Bakačevoj je ulici postavljena nova instalacija na temu gastronomije: Klipič mašina.

Instalacija Klipič mašina, čiji je autor Jurica Mihinjač, zamišljena je kao hommage industrijskom dizajnu s kraja 19. i početka 20. stoljeća, koji je danas u Varaždinu prisutan još samo periferno kroz arhitekturu (tvornica Varteks, stara uljara, industrijski dimnjaci).  Uvažavajući  prostor u samom centru na kojem je zamišljeno postavljanje instalacije, te urbanistička i konzervatorska ograničenja, zamisao je da cijela instalacija postane dio zida i ulice – te da se stvori  nova dodana vrijednost prostora.

Udruga kuhara Varaždinske županije prošle je godine Ministarstvu poljoprivrede podnijela zahtjev za zaštitu naziva “Varaždinski klipič” zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.

Ministarstvo je prošle godine odobrilo i sufinanciralo izradu specifikacije za zaštitu naziva

” Varaždinski klipič”, koja je početkom ove godine i izrađena uz potporu Varaždinske županije te je predana Ministarstvu poljoprivrede, koje ovime pokreće i zaštitu proizvoda Varaždinski klipič na nivou Europske unije.

U Bakačevoj je ulici 2015. godine, u sklopu projekta Umjetnost na ulici, postavljena prva instalacija Varaždinsko zelje, a nakon postavljanja Klipič mašine, u planu je tijekom ove godine postaviti još jednu instalaciju posvećenu gastronomskim specifičnostima varaždinskog kraja. Na taj bi se način, uz umjetničku intervenciju u javnom prostoru, dodatno naglasila i trajno komunicirala autohtona gastronomska ponuda  Varaždina i okolice.

Bakačeva je ulica izabrana kao lokacija za postavljanje instalacija jer ta ulica povezuje varaždinsku gradsku tržnicu, koja je svojevrsni gastronomski centar Varaždina, s glavnom gradskom šetnicom. Varaždinska gradska tržnica, kao turistička atrakcija koju redovito posjećuju individualni gosti, jedan je od sadržaja koji bitno pridonosi turističkoj atraktivnosti varaždinske  povijesne jezgre.