ZELENO ŽELIMO je projekt koji je odobren za financiranje u sklopu programa INTERREG Slovenija – Hrvatska koji je dio Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je vezan na Prioritetnu os 2 navedenog programa ‘Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa, a specifični cilj programa je aktivna zaštita baštine održivim turizmom. Puni naziv projekta, a ujedno i njegova svrha je ‘Povezivanje zelene turističke ponude zaleđa s registriranom prirodnom i kulturnom baštinom’. Prijavitelj projekta je Poljoprivredno šumarski zavod Murska Sobota, a partneri s hrvatske strane projekta su Turistička zajednica grada Varaždina, Hrvatska gospodarska komora – županijska komora Varaždin te Grad Ludbreg. Kao pridruženi partneri (suradnici) na projektu uključeni su i Grad Varaždin te Turistička zajednica Grada Ludbrega.  Predviđeno trajanje projekta je 30 mjeseci, te će započeti 1.9.2017., a trajati do 29.2.2020.

Ukupna vrijednost projekta je 836.515 EUR. Što se tiče hrvatskih partnera, dio proračuna koji se odnosi na Grad Ludbreg iznosi 131.515 EUR, HGK – županijska komora Varaždin ima proračun u iznosu 119.175 EUR, a Turistička zajednica Grada Varaždina ima proračun u iznosu od 120.815 EUR. Od ovih ukupnih iznosa, Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% ukupnih troškova, a 15% od svojih proračuna financiraju sami partneri.

Glavni cilj projekta je stvoriti i implementirati nove turističke sadržaje na projektnom području na temelju aktivnog uključivanja kulturne i prirodne baštine, u kombinaciji s uzbudljivim sadržajem iz zaleđa tj. ruralnih krajeva koji okružuju gradove, te ciljnim skupinama omogućiti nova iskustva i, s druge strane, učinkovitije ponuditi nasljeđe i sadržaj u zaleđu kroz održivi turizam.

Rezultat projekta će biti povećana privlačnost prekograničnog područja zbog novog turističkog proizvoda koji će uključivati prirodnu i kulturnu (materijalnu i nematerijalnu) baštinu, povezanu sa zanimljivim sadržajem iz zaleđa.

U sklopu projekta razvit će se 4 mikroproizvoda turističke namjene, po dva sa svake strane granice. Četiri mikroproizvoda, koji će biti izloženi na četiri mikrolokacije, bit će povezani u jedan Zajednički prekogranični turistički proizvod. Što se tiče mikroproizvoda s hrvatske strane, Turistička zajednica Grada Varaždina će razviti mikroproizvod Gastronomija koji će povezati tržnicu u staroj gradskoj jezgri Varaždina i samu gradsku jezgru s okolnom lokalnom ponudom gastronomije i doživljaja te običaja na području grada Varaždina i šire na programskom području. Grad Ludbreg će razvijati mikroproizvod Vino koji će na svom području povezati povijest vinogradarstva i vinarstva s polazišnom točkom u izložbenom podrumskom prostoru dvorca Batthany. Mikroproizvodi koje razvijaju partneri sa slovenske strane tiču se rukotvorina te prirode i kretanja.

Uz razvijanje mikroproizvoda koji će zajednički činiti jedinstveni turistički proizvod ovog prekograničnog područja, projekt uključuje i aktivnosti promocije, brojne radionice za lokalne dionike kojima se pružaju znanja i vještine za razvoj ovog tipa održivog turizma te izrade strategija i akcijskih planova u tu svrhu.