Turistička zajednica grada Varaždina kao organizator ŠPANCIRFESTA 2018 dana 11.05.2018. godine raspisuje NATJEČAJ za umjetničkog voditelja i producenta Parka kreative  ŠPANCIRFESTA 2018

Špancirfest 2018 (Varaždin, 17. – 26.08. 2018.) se održava pod sloganom – POKRENI SVOJU KREATIVNOST. Park kreative nalazi se na parkovnoj površini iza varaždinske Katedrale, na ukupnoj površini od 700 m2. Na toj je površini smješteno dječje igralište, a sadržaji koji se organiziraju tijekom Špancirfesta namijenjeni su djeci od 1. do 12. godine starosti. Park kreative je, i sadržajem i uređenjem, zamišljen kao prostor poticanja dječje kreativnosti te usvajanja i izgradnje različitih vještina, ali i kao prostor u kojem će se djeca upoznati s tolerancijom i uvažavanjem razlika.

Organizator traži osobu koja je upoznata sa suvremenim umjetničkim tendencijama i praksama na području produkcije za djecu, ali i aktualnim metodičkim i didaktičkim spoznajama o prenošenju različitih vještina, znanja i vrijednosti djeci do 12 godina starosti.

Kandidat treba imati organizacijskih iskustava na većim događanjima i umjetničkim produkcijama, a prednost će biti iskustvo vođenja projekata koji su koncepcijski bliski Parku kreative.

Natječaj je otvoren do petka 25. svibnja 2018. godine, a tekst natječaja nalazi se ovdje