Veleučilište VERN’ organizira seminar za vodiče za posebni dio Varaždinske županije u razdoblju od 24. od 26. ožujka 2017. godine, za one koji već imaju položen opći dio. 

Cijena samog seminara je 1.600,00 kuna, a svakog stranog jezika 400,00 kuna.

Prijave se primaju do četvrtka, 16. ožujka kod Boške Relić, struč.spec.oec., voditeljice Službe za cjeloživotno učenje na 01/4881-826 ili boska.relic@vern.hr

Više o programu Turističkog vodiča možete vidjeti na stranicama Veleučilišta VERN’.