Turistička zajednica grada Varaždina PRODULJUJE ROK ZA PREDAJU DOKUMENTACIJE  za dodjelu potpora za organizaciju događanja, te je novi rok za predaju 19.04.2018. 

Kako bi potaknula razvoj turističke ponude grada te pomogla zainteresiranim subjektima u organizaciji događanja koja nadopunjuju turističku ponudu, Turistička zajednica grada Varaždina i ove će godine dodijeliti financijske potpore za sufinanciranje kulturnih, zabavnih, sportskih i ostalih događanja u gradu Varaždinu. Riječ je o bespovratnim sredstvima namijenjenim za troškove neposredne organizacije događanja.

Za sredstva potpore mogu se kandidirati trgovačka društva, obrti, zadruge, ustanove i udruge. Potrebnu dokumentaciju za prijavu na natječaj možete preuzeti ovdje:

Novi rok za predaju dokumentacije je četvrtak, 19. travanj 2018. godine.

Na temelju pristiglih prijava Stručno povjerenstvo Turističke zajednice grada Varaždina će odabrati događanja koja unapređuju i razvijaju turističku ponudu grada te stvaraju prepoznatljivu sliku Varaždina kao kulturnoturističkog središta regije. Poziv za kandidiranje događanja prilika je za usklađeno stvaranje dodane vrijednost varaždinskog turističkog proizvoda, a time i razvoja grada Varaždina.