Predstavnici Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva pozitivno su ocijenili varaždinske projekte koji se pripremaju za prijavu na EU natječaje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Varaždin, 02.04.2015. –  Na incijativu Turističke zajednice grada Varaždina jučer su predstavnicima Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva prezentirani projekti koji se pripremaju za prijavu na EU natječaje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Projekte revitalizacije kulturne baštine  prezentirali su direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice grada Varaždina Branka Tropp, pročelnica Upravnog odjela za za gospodarstvo, turizam i međunarodnu suradnju Goranka Grgić te direktor Razvojne agencije Sjever Dan Miljenko Ernoić. Uz projekte koji obuhvaćaju povećanje zapošljavanja i turističke potrošnje kroz revitalizaciju kulturne baštine direktor Tehnološkog parka Varaždin Andrija Petrović prezentirao je i projekt Klastera kulturno kreativnih industrija Špancirfest te centra kompetencija kulturno kreativnih indsutrija.

Tijekom prezentacije potvrđeno je da su projekti  Varaždinska kuća i Sinagoga kvalitetno pripremljeni i  u potpunosti spremni za prijavu na prve raspise koji se očekuju u drugoj polovici 2015. godine. Stručnjaci iz ministarstava naglasili su da i projekti koji su trenutno u formi ideje, kao što su rekonstrukcija palače Sermage, proširenje pješačke zone, hortikulturalno uređenje povjesne jezgre ili pak tematski park Svijet kukaca, kao integrirani kulturnoturistički projekti imaju visoku razinu opravdanosti i prihvatljivosti. Naime,  Varaždin je tijekom 2014. posjetilio 9,15 % više gostiju nego u 2013. godini, koji su ostvarili 12,19% više noćenja, a takav uzlazni trend omogućava ekonomsku valorizaciju i opravdanje ulaganja u kulturnu baštinu.