Varaždin, svibanj 2020. godine

1. ORGANIZATOR

Nagradni natječaj “Vikend u Varaždinu” (u daljnjem tekstu: Natječaj) priređuje i organizira Turistička zajednica grada Varaždina, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin, OIB: 85989550514 (u daljnjem tekstu: Organizator).

2. SVRHA, TRAJANJE I MJESTO PROVOĐENJA NATJEČAJA

Natječaj se organizira u sklopu promotivnih aktivnosti grada Varaždina na službenoj Facebook stranici “Volim Varaždin” (https://www.facebook.com/Varazdin/).

Natječaj započinje dana 6. svibnja 2020. u 12 sati na Facebook stranici „Volim Varaždin“, a završava 13. svibnja 2020. u 12 sati. Sve informacije o Natječaju dostupne su na web stranici Turističke zajednice grada Varaždina https://www.tourism-varazdin.hr/.

3. PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe, osim djelatnika Organizatora, kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

4. NAČIN SUDJELOVANJA I TIJEK PROVOĐENJA NATJEČAJA

Sudionikom natječaja postaje se objavom komentara na Facebook stranici „Volim Varaždin“ ispod objave o nagradnom natječaju „Vikend u Varaždinu“.

Na temelju originalnosti i kvalitete prijavljenih komentara, žiri Organizatora će odabrati pobjednika koji će osvojiti nagradu Vikend u Varaždinu. Nagrada uključuje: polupansion za dvije osobe u Park Boutique Hotelu, ručak za dvije osobe u restoranu Bedem i ulaznice za posjet Gradskom muzeju Varaždin.

Dobitnika će odabrati tročlani žiri sastavljen od zaposlenika Turističke zajednice grada Varaždina. Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora, nakon odabira od strane žirija, najkasnije do 15. svibnja 2020.

Zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir. Svaki prijavitelj može postaviti samo jedan komentar.

5. OBJAVA REZULTATA

Ime pobjednika će biti proglašeno najkasnije do 15. svibnja 2020. godine putem objave na Facebook stranici „Volim Varaždin“ te će on biti izravno kontaktiran. O načinu preuzimanja nagrada dobitnik će biti obaviješten od strane Organizatora nakon javljanja u inbox Facebook stranice Organizatora „Volim Varaždin“.

6. PRIVATNOST PODATAKA

Organizator neće imati pristup Facebook profilu korisnika, niti će se koristiti i pristupati podacima korisnika dostupnim na navedenoj platformi, osim javno dostupnih podataka. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila, ili opravdana sumnja u njihovo postojanje, predstavljat će temelj za diskvalifikaciju Sudionika iz Natječaja. Organizator nije odgovoran za eventualno prenošenje osobnih podataka na društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu bi ti podaci mogli biti korišteni. Sudionik se treba upoznati s pravilima zaštite privatnih podataka na društvenim mrežama.

Organizator nije odgovoran za eventualna kršenja autorskih ili izvođačkih prava od strane kandidata, do kojih može doći u tijeku izrade prijavljenih video sadržaja odnosno ukoliko se u njima nalaze javne osobe, ili osobe koje nisu dale svoj pristanak za prijavu na natječaj.

7. PRAVO KORIŠTENJA MATERIJALA

Organizator zadržava pravo korištenja svih prijavljenih komentara i video materijala u promotivne i marketinške svrhe bez naknade autorima/sudionicima. Natječaj nije povezan s Facebookom, niti ga Facebook sponzorira odnosno promovira. Podaci sudionika daju se Organizatoru, a ne Facebooku i to isključivo za potrebe Natječaja.

Facebook se smatra javnim prostorom i objava bilo koje vrste sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost sudionika, ali i trećih osoba. Sudionici materijal objavljuju svojevoljno i Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za objavljeni sadržaj, niti njegovo korištenje od trećih osoba. Organizator smatra da Sudionici posjeduju sva potrebna ovlaštenja za objavu sadržaja.

Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Natječaju (kao što su njihovo ime i prezime, e-mail adresa, url Facebook profila, fotografija i sl.) te se njima koristi u svrhu kontaktiranja Sudionika te u promotivne svrhe vezane uz ovaj Natječaj.

Sudionik može uskratiti svoj pristanak za prikupljanje i obradu osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

8. DISKVALIFIKACIJA

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ili obrisati prijavljeni materijal ukoliko Sudionik:

  • prekrši Pravila
  • postavi sadržaj neprimjerenog, uvredljivog, vulgarnog ili nezakonitog sadržaja
  • dostavi netočne osobne podatke, ili s njim nije moguće stupiti u kontakt u razumnom roku

9. PREKID NATJEČAJA I IZMJENA PRAVILA

Organizator može, u slučaju okolnosti za koje nije odgovoran, niti ih može spriječiti, izbjeći ili otkloniti, prekinuti Natječaj te se time oslobađa svih mogućih nastalih obveza. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema pri provođenju Natječaja.

Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na Facebook stranici „Volim Varaždin“te web stranici Turističke zajednice grada Varaždina www.tourism-varazdin.hr.

10. SLUČAJ SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Varaždinu.