Temeljem zaključka Vijeća TZG Varaždina od 20.12.2019. godine, Turistička zajednica grada Varaždina objavljuje POZIV za iskazivanje interesa za korištenje prodajno-prezentacijskih kućica na „Trgu tradicijskih obrta“ Varaždin.

U organizaciji Turističke zajednice grada Varaždina „Trg tradicijskih obrta“ već je sedamnaest godina sastavni dio turističke ponude grada. Postavljen je s ciljem očuvanja i prezentacije tradicijskih vrijednosti Varaždina. Trg je otvoren od travnja do listopada i prema potrebi u ostalim mjesecima.

Poziv se upućuje proizvođačima predmeta tradicijskih obrta:

  • licitarski proizvodi, keramičarski proizvodi, lončarski proizvodi, drvene igračke, tradicijski predmeti od kože, pamuka, lana, vune, čipke, metala, stakla, tradicijski nakit i slično

Poziv je otvoren od 20. prosinca 2019. do 1. veljače 2020., a više informacija o potrebnoj dokumentaciji i uvjetima prijave može se dobiti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina www.tourism-varazdin.com ili u Turističkom uredu (Ivana Padovca 3).

POZIV za iskazivanje interesa za korištenje prodajno-prezentacijskih kućica na „Trgu tradicijskih obrta“ Varaždin