Turistička zajednica grada Varaždina
objavljuje

ponovni
P O Z I V
za iskazivanje interesa za korištenje prodajno-prezentacijske kućice
na „Trgu tradicijskih obrta“ Varaždin

Turistička zajednica grada Varaždina objavljuje ponovni poziv za iskazivanje interesa za korištenje prodajno-prezentacijske kućice na Trgu tradicijskih obrta u Varaždinu, a nastavno na promjene koje su uslijedile nakon odabira korisnika po prvom Pozivu.
Poziv se raspisuje za jednu prodajno-prezentacijsku kućicu.

Postavljen s ciljem očuvanja i prezentacije tradicijskih vrijednosti Varaždina, kroz svoje sedamnaestogodišnje djelovanje Trg tradicijskih obrta postao je nezaobilazna turistička lokacija.
U cilju daljnje funkcionalnosti kao i podizanja atraktivnosti samog Trga, tijekom 2019. godine proveden je arhitektonski natječaj, prema odabranom rješenju izrađene su nove prezentacijske kućice koje će na prostoru Trga zamijeniti dosadašnje, uz dodatno uređenje Trga.

Trg je smješten na proširenju Uršulinske ulice i otvoren je od travnja do listopada, a sukladno vremenskim uvjetima te prema potrebi i u ostalim mjesecima. Radno vrijeme je od utorka do nedjelje, od 10 do 18 sati, ponedjeljkom zatvoreno.

Prodajno-prezentacijske kućice daju se na korištenje bez naknade, a s odabranim korisnikom potpisat će se Ugovor kojim će se precizirati svi elementi suradnje kao i mjere u slučaju nepoštivanja istih.

I. Poziv se upućuje proizvođačima predmeta tradicijskih obrta registriranim na području Varaždinske županije:
Licitarski proizvodi, keramičarski proizvodi, lončarski proizvodi, drvene igračke, tradicijski predmeti od kože, pamuka, lana, vune, čipke, metala, stakla, tradicijski nakit, tradicijske slastice i slično.

II. Prijava na Poziv treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:
a. popunjeni obrazac TTO/2020 (preuzimanje OBRASCA)
(Obrazac je moguće podići u Turističkom uredu TZG Varaždin, I.Padovca 3 ili preuzeti na www.tourism-varazdin.hr),
b. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta ne stariji od tri mjeseca od dana objave ovog Poziva (7.5.2020.) – može se dostaviti neovjerena kopija,
c. dokaz o nepostojanju nepodmirenih financijskih obveza prema Gradu Varaždinu (Upravni odjel za proračun i javnu nabavu, Trg slobode 12/I),
d. popis i fotografije proizvoda za izlaganje odnosno prodaju na Trgu tradicijskih obrta.

III. Uz obavezne elemente iz točke II posebno će se vrednovati sljedeći kriteriji:
a. kompatibilnost asortimana s tradicijskim proizvodima – replika tradicijskog proizvoda ili izrada proizvoda na tradicijski način,
b. vlastita proizvodnja i mogućnost prezentacije izrade proizvoda (segmenta proizvodnje),
c. mogućnost dostupnosti izvan radnog vremena po prethodnoj najavi organizatora

IV. Način dostave prijava i rok za dostavu prijava:
Prijave se šalju preporučeno na adresu Turistička zajednica grada Varaždina, I. Padovca 3, 42000 Varaždin, ili se mogu predati osobno u TICu Turističkog ureda, I. Padovca 3.
Prijave se dostavljaju u zatvorenoj kuverti s naznakom “Trg tradicijskih obrta – iskazivanje interesa za korištenje kućice”.
Rok za dostavu prijava je 14. svibnja 2020. godine, do 12 sati.

V. Komisija za odabir ponuda TZG Varaždina izvršiti će pregled pristiglih ponuda i odabrati novog korisnika u roku od 10 dana od završetka Poziva.
Korisnik će se objaviti na službenim stranicama Turističke zajednice grada Varaždina, www.tourism-varazdin.hr.
S odabranim korisnikom sklopit će se Ugovor najkasnije u roku od 10 dana od dana objave rezultata Poziva.

VI. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

VII. Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj Poziv u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

Varaždin, 7.5.2020.