Prema Zaključku Gradonačelnika grada Varaždina ( 25.srpanj 2018.) o korištenju parkirališta na području povijesne jezgre za vrijeme održavanja “Špancirfesta 2018.”, pravo na  osigurano parkirališta za vrijeme trajanja Festivala imati će stanari sa stalnim prebivalištem unutar pješačke zone koji imaju osigurano parkiralište za vlastite potrebe (dvorište ili garaža),  te korisnici poslovnih prostora unutar pješače zone koji imaju osigurano parkiralište za vlastite potrebe (dvorište ili garaža).

Osim cijelodnevnog parkirališta na Trgu bana Jelačića osigurati će se dodatno parkiralište u Ulici Augusta Šenoe (od raskrižja Ulice Ivana Kukuljevića do Trga bana Jelačića) od 16:00 sati.

Kako bi ostvarili pravo na  korištenje parkirališta za vrijeme trajanja Špancirfesta 2018., molimo stanare i korisnike poslovnih prostora da se jave u Turističku zajednicu grada Varaždina (Ivana Padovca 3, Varaždin) do 16.8.2018. gdje će ispuniti Zahtjev za dodjelom besplatne parkirališne karte.

Sa sobom ponijeti sljedeću dokumentaciju (na predočenje):

  1. Osobnu iskaznicu ili uvjerenje o prebivalištu Policijske uprave Varaždinske
  2. Valjanu prometnu dozvolu s vozilom registriranim ma svoje ime ( u slučaju kad koristi vozilo temeljem ugovora o leasingu ili koristi vozilo temeljem druge valjane pravne osnove, potrebno je priložiti odgovarajuće dokumente).
  3. Stanari – dozvolu ili rješenje za ulazak u pješačku zonu Grada Varaždina izdanu temeljem članka 60. stavak 1. Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina (” Službeni vjesnik Grada Varaždina” broj 10/09, 8/11, 11/12, 6/14 i 7/14).
  4. Vlasnici, zakupci koji nemaju prebivalište u pješačkoj zoni, ali imaju osigurano parkiralište za vlastite potrebe – dozvolu ili rješenje za ulazak u pješačku zonu Grada Varaždina izdanu temeljem članka 60. stavak 2. Odluke o uređenju prometa na području Grada Varaždina (“Službeni vjesnik Grad Varaždina” broj 10/09, 8/11, 11/12, 6/14 i 7/14).

Dobivene parkirališne kartice po završetku festivala, najkasnije do 31.08.18., obavezno vratiti u Turističku zajednicu grada Varaždina.