TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA kao organizator festivala ŠPANCIRFEST 2018. u suradnji sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika Varaždin dana 15.5.2018.godine raspisuje natječaj za sudjelovanje u ŠKOLSKOJ ULICI-ULICI UMJETNIKA na ŠPANCIRFESTU 2018.

Pozivaju se umjetnici/ce koji se bave slikarstvom, kiparstvom, grafikom, fotografijom, ilustracijom, land artom, novim medijima, performansom, stariji od 18 godina, da sudjeluju i predstave svoj rad na festivalu Špancirfest koji će se održati od 17.do 26.kolovoza.

Ideja je na festivalu grada proširiti kreativnu atmosferu te istaknuti i pomovirati rad i umjetničko stvaralaštvo  hrvatskih autora.

Umjetnici zainteresirani za sudjelovanje pozivaju se da predlože način uključivanja u festival (izlaganje i/ili umjetničke akcije).

Za promociju i prezentaciju  umjetničkih radova i umjetničkih akcija na raspolaganje se stavlja Školska ulica (spaja Gundulićevu i Draškovićevu ulicu).

Sukladno predloženom programu umjetnika organizator će osigurati adekvatan prostor u ulici i uvjete na navedenom prostoru.

Prijavom na NATJEČAJ umjetnik/umjetnica se obvezuje na radno vrijeme izlaganja od 10 – 22 sata.

Organizator osim izlagačkog mjesta ne snosi troškove materijala, smještaja, putnih troškova ni prehrane.

Prijavu je potrebno dostaviti putem maila umjetnicka@spancirfest.com ili poštom na adresu Gradski muzej Varaždin, Kula stražarnica, Šetalište J.J. Štrosmayera 3, Varaždin, do 30.lipnja u ponoć, s naznakom “Natječaj za Školsku ulicu”.

Prijava treba sadržavati:

  • CV umjetnika / izlagača (obavezan kontakt)
  • Kratki opis sudjelovanja/prezentacije
  • Fotografije materijala koji se predlažu za izlaganje

Nakon završetka ovog NATJEČAJA Komisija sastavljena od 3 člana HDLU-a Varaždin te 2 člana organizatora festivala odabrat će sudionike na festivalu Špancirfest 2018. Svi prijavitelji bit će obaviješteni o rezultatima NATJEČAJA pismeno najkasnije do 15. srpnja.

Sva pitanja vezana uz NATJEČAJ mogu se uputiti putem maila umjetnicka@spancirfest.com i na telefon:

091 890 4710 (Lila Herceg) najkasnije do 30.lipnja.