TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA VARAŽDINA kao organizator Adventa u Varaždinu 2018. a na temelju zaključka Vijeća Turističke zajednice grada Varaždina, dana 03.11.2018. godine raspisuje NATJEČAJ za odabir suorganizatora  Adventa u Varaždinu 2018.

Rok za zaprimanje ponude je 13. studeni 2018. godine.

Originalnu ponudu – popunjen obrazac ponude i popratnu dokumentaciju – treba dostaviti najkasnije 13. studenog 2018. godine do 12.00 sati. Ponudu molimo dostaviti, preporučenom poštoms povratnicom ili osobno, na adresu Turističke zajednice grada Varaždina, Ivana Padovca 3, 42 000 Varaždin. Radno vrijeme Turističke zajednice je radnim danom od 8.00  do 16.00 sati i subotom od 10.00 do 13.00 sati.

Tekst natječaja i obrazac ponude dostupni su ovdje: natječaj, obrazac ponude i prijava el. energije.