Grad Varaždin dana 06.  studenog 2018 godine objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2018.

Visina financijske potpore iznosi 50% troškova zakupa prostora neto, a najviše do 10.000,00 kuna po izlagaču.

Krajnji rok za dostavu prijava je 7. prosinca 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Cijeli tekst poziva možete preuzeti ovdje, kao i prijavni obrazac i izjavu o potporama.