Grad Varaždin je dana 22. listopada 2019. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja grada Varaždina na manifestaciji Advent u Varaždinu 2019.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju subjekti malog poduzetništva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva, sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Varaždina, te Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju sjedište i/ili obrađuju poljoprivredno zemljište na području Grada Varaždina.

Financijska potpora se dodjeljuje izlagačima koji su zakupili prostor na prostoru odvijanja Adventa u Varaždinu 2019 te imaju potpisan ugovor s TZ grada Varaždina ili Sporazum o organizacijskim partnerom TZ grada Varaždina.

Sve informacije kao i prijavni obrazac možete vidjeti na linku:  Cijeli tekst poziva te popratna dokumentacija se može preuzeti ovdje.

Krajnji rok za dostavu prijava je petak 22. studeni 2019. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.