Grad Varaždin dana 11. srpnja 2018 godine objavio je Javni poziv za sufinanciranje troškova izlagačima s područja grada Varaždina na manifestaciji Špancirfest 2018.

Korisnik financijske potpore može biti jedan poduzetnik koji djeluje i ima sjedište na području grada Varaždina i koji s financijskom potporom za koju se prijavljuje ne premašuje maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti, dodijeljenih tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, od 200.000,00 eura.

Visina financijske potpore iznosi 50% troškova zakupa prostora neto, a najviše do 10.000,00 kuna po izlagaču.

Krajnji rok za dostavu prijava je petak 28. rujna 2018. godine do 12,00 sati, bez obzira na način dostave.

Cijeli tekst poziva možete preuzeti ovdje, kao i prijavni obrazac i izjavu o potporama.