Groblje i parkovi

Varaždinsko groblje

Za razliku od drugih, Varaždinsko groblje stvarano vizionarskom dušom Hermana Hallera, nije samo počivalište mrtvih već izvanredan primjer parkovne arhitekture i spomenik prirode. Ono je za posjetitelja pravo odmorište u kompoziciji breza, cvijeća, trava i vitkih čempresa (tuja), u nježnoj igri svjetlosti i sjena…

Varaždinsko groblje ustanovljeno je 1773., a od 1905. Herman Haller započeo je s njegovim uređenjem posadivši oko 7.000 čempresa, javora, jasena, crvene bukve, šimšira, magnolija i breza. Šišanjem tuja u geometrijski pravilna tijela groblje je poprimilo obilježja francuskog parka. Jedan od najvrjednijih spomenika na varaždinskom groblju je ‘Anđeo smrti’, djelo kipara Roberta Frangeša Mihanovića, koji simbolički prikazuje opraštanje živih od mrtvih. Uz ostale, posjetitelji bi trebali vidjeti i grobnicu-spomenik Vatroslavu Jagiću koji je svakodnevno ukrašen svježim cvijećem.

Groblje je otvoreno za posjet svaki dan:
U periodu od siječnja do veljače, studeni i prosinac od 7,00 do 17,00 sati
U periodu od ožujka do travnja i listopad od 7,00 do 20,00 sati
U periodu od svibnja do rujna od 7,00 do 21,00 sati.

Parkovi d.d. su u suradnji sa poduzećem EONIdeas izradili mobilnu aplikaciju VaraždinCemetery. Aplikacija je besplatna te ju možete skinuti na AppStoreu ili Google Playu ili putem QR koda.

QR: Google Play QR: AppStore
android iphone
Šetalište Vatroslava Jagića

Već 1838. godine započinje gradski fizik dr. Wilim Bernhard Müller s manjim radovima na uređenju javnog šetališta koje sredinom prošlog stoljeća dobiva današnji izgled u tzv. engleskom stilu. Izmjenjuju se gusti nasadi visokog drveća s otvorenim travnatim plohama što osigurava igru svijetla i sjene, a daje i poseban tamnozeleni (crnogorica) i svijetlozeleni (bjelogorica) ugođaj.

Od autohtonog drveća posebno se ističe bjelogorica, poput: gorskog javora, divljeg kestena, klena , breza i graba. Od uresnog drveća tu su: crvenolistna bukva, platane, drvored ginka, ukrasne šljive, koprivić, tulipanovac, katalpa, Judino drvce, magnolije, grimizni hrast i dr. Od crnogorice u Šetalištu treba istaći: domaću smreku, crni bor bijeli bor, tisu kao i egzote: patisu, bor vajmutovac, čempresi, duglaziju i jedan primjerak mlade sekvoje te ukrasna smreka.

Park Ivana Pavla II
Najmlađi park u gradu uređuje se od 2004. godine. Suvremenog je dizajna, a njegova specifičnost su interpertirane biljne vrste kojih nema drugdje u gradu te ima i edukativni karakter. Vodeni motiv imitacija je rijeke Drave, a korito je napravljeno od dravskog kamena.
Štrosmajerovo šetalište
Oko Starog grada sačuvani su bedemi i opkopi koji su nekad zajedno s utvrdom činili neosvojivu cjelinu. Danas umjesto vojnika i stražara njima šeću posjetitelji i uživaju u vizuarama grada koje se s bedema mogu vidjeti.
Park za mlade
Park za mlade prvi je takav park u Varaždinu, a konceptualno je nastavak Parka Ivana Pavla II. Sadržaji su primjenjeni mladima svih uzrasta a sadraže: dječje igralište, skateboard staze, ljuljačke, stjene za penjanje i sl. Dječje igralište prilagođeno je djeci s posebnim potrebama.
Park za pse

U sklopu javne zelene površine uz Ulicu Ratimira Hercega uređen je park za pse. Park je ograđen te je sadržajno podjeljen na dva dijela, jedan za rekreaciju i trening većih pasa, a drugi za rekreaciju manjih pasa.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X