restoran za velike svećanosti, 740 mjesta

Kućanska 19
+385 (0)42 351 081
info@fontana-crnkovic.hr
www.fontana-crnkovic.hr