restoran za velike svećanosti, 740 mjesta

Kućanska 19,
+385 (0)42 351 081,
www.fontana-crnkovic.hr