Turistička zajednica grada Varaždina kao organizator festivala Špancirfest u suradnji sa Hrvatskim društvom likovnih umjetnika Varaždin poziva umjetnike s područja Varaždinske županije da se prijave

za sudjelovanje na 19. Šancirfestu u Varaždinu u Školskoj ulici, ulici umjetnika

Pozivaju se umjetnici/ce koji se bave slikarstvom, kiparstvom, grafikom, fotografijom, ilustracijom, land artom, novim medijima, performansom, stariji od 18 godina, da sudjeluju i predstave svoj rad na festivalu Špancirfest koji će se održati 18.-27.8.2017.

Ideja je na festivalu grada proširiti kreativnu atmosferu te istaknuti i pomovirati rad i umjetničko stvaralaštvo autora s područja Varaždinske županije.

Umjetnici zainteresirani za sudjelovanje pozivaju se da predlože način uključivanja u festival (izlaganje i/ili radionice i/ili umjetničke akcije).

Za promociju i prezentaciju kao i umjetničke radionice na raspolaganje se stavlja Školska ulica (spaja Gundulićevu i Draškovićevu ulicu).

Sukladno predloženom programu umjetnika organizator će osigurati adekvatan prostor i uvjete na navedenom prostoru te potreban materijal.

Prijavu je potrebno dostaviti putem maila hdlu.varazdin@gmail.com ili poštom na adresu Gradski muzej Varaždin, Kula stražarnica, Šetalište J.J. Štrosmayera 3, Varaždin, do 31.7.2017. u ponoć, s naznakom “natječaj za Školsku ulicu”.

Prijava treba sadržavati:

  • CV umjetnika / izlagača (obavezan kontakt)
  • Kratki opis sudjelovanja/prezentacije
  • Mogući period sudjelovanja
  • Fotografije materijala koji se predlažu za izlaganje

Kod prijave radionice potrebno je dostaviti i:

  • opis radionice
  • tehničke potrebe
  • potreban materijal (okvirni troškovnik)
  • Max broj sudionika po radionici.

Nakon završetka Poziva Komisija sastavljena od 3 člana HDLU-a te 2 člana organizatora festivala odabrati će sudionike na festivalu 2017. Svi prijavitelji biti će obaviješteni o rezultatima Poziva pismeno najkasnije do 7.8.2017.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se uputiti putem maila hdlu.varazdin@gmail.com i na telefon 091/890-4710 (Lila Herceg) najkasnije do 29.7.2017.