Turistička zajednica grada Varaždina kao organizator Špancirfesta, dana 21.03.2017. godine raspisuje Natječaj za odabir suorganizatora Špancirfesta 2017. – 2020. godine. Predmet natječaja je odabir suorganizatora za glazbeno zabavne sadržaje tijekom ŠF-a 2017., te ŠF-a 2018., 2019. i 2020. i to za sljedeće tri lokacije:

1) Šetalište J.J.Strossmayera, čkbr 1556 k.o Varaždin, u naravi zelena površina Starog grada uzduž Ulice Stanka Vraza,

2) Kapucinski trg (čkbr.3129/1, k.o. Varaždin),

3) dvorište Vile Bedeković, Ulica Augusta Cesarca (čkbr 2056/1, k.o. Varaždin).

Rok za zaprimanje ponude je srijeda 29.03.2017. do 12 sati, a originalnu ponudu treba dostaviti, preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu Turističke zajednice grada Varaždina, Ivana Padovca 3, 42000 Varaždin. Radno vrijeme Turističke zajednice grada Varaždina od ponedjeljka do petka je 8 do 16 sati, a subotom 10 do 13 sati.  Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.  Kao datum zaprimanja priznaje se poštanski žig na omotnici, odnosno  datum zaprimanja ponude na pečatu Turističke zajednice grada Varaždina, ako je ponuda predana osobno.

Za dodatne upite te za pregled lokacije kontakt osoba je Jelena Toth, a može ju se kontaktirati radnim danom od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, na broj telefona 042/200-989 ili putem e-maila jelena@tourism-varazdin.hr. Natječaj možete skinuti ovdje.