Organizacija TZGV

PREDSJEDNIK TZGV

Ivan Čehok, gradonačelnik

 

VIJEĆE TZGV

Zlatko Vidaček, Gastrocom d.o.o.

Boris Cimerman, Turist d.o.o.

Ivica Presečki, Autobusni prijevoz d.o.o.

Predrag Ciglar, Gradska tržnica Varaždin

Jelena Sekelj, Parkovi d.d.

Mario Kušević, Ugostiteljski obrt Kušević

Boris Kos, Auto centar Kos

Ivana Jergan, Putnička agencija Horizont

 

NADZODNI ODBOR TZGV

Damir Mihalić, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske toplice

Sabina Košćak, HLB Revidicon d.o.o.

Sandra Bajrić, Zlatno zrno d.o.o.

 

TURISTIČKI URED VARAŽDIN 

Jelena Toth, direktorica turističkog ureda

Smiljana Mlakar, voditelj razvoja destinacijskih proizvoda

Tatjana Sever, referent za ekonomsko – računovodstvene poslove

TIC – Tihana Ciglar,  Karolina Đurinec, Ana Zorman

SKUPŠTINA TZGV

Ivan Čehok, gradonačelnik

Krunoslav Oreški, Autobusni prijevoz d.o.o.

Matea Kišiček, TP Varaždin d.o.o.

Narcisa Huljev, T&H Invest-vis Promotex d.o.o.

Silvija Vuković, Igea d.o.o.

Danica Pajtak, Varaždinske vijesti d.d.

Romano Puček, Automobil Lončar d.o.o.

Boris Cimerman, Turist d.o.o.

Boris Kos, Auto centar Kos

Zlatko Vidaček, Gastrocom d.o.o.

Tanja Bunjevac, Studentski centar Varaždin

Jelena Sekelj, Parkovi d.d.

Nikolina Krofak-Dežmarić, Varteks d.d.

Danijela Soldatek, Santa Maria

Mario Kušević, Peti okus d.o.o.

Predrag Ciglar, Gradska tržnica d.o.o.

Robert Magić, TTS Sport Centar d.o.o.

Ivana Jergan, Putnička agencija Horizont

Sabina Koščak, HLB Revidicon d.o.o.

Marija Ugarković, Colas Hrvatska d.d.

Branimir Šurbek, Varaždintours P.A. d.o.o.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

X